Reklamacje & Zwroty

 

Reklamacje

 1. Sklep Vortex Virtual Reality odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli kupującym nie jest konsument.
 1. Reklamacje mogą Państwo składać w wybrany przez Państwa sposób: pod adresem e–mail: info@vortexvrtualreality.pl  lub też listownie, wysyłając korespondencję na adres: Vortex Virtual Reality,  
  Patriotów 110/lok. 112B, 04-844 Warszawa. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek złożenie reklamacji we wskazany sposób nie stanowi wymogu złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 2. Procedura reklamacyjna rozpoczyna się w chwili otrzymania przez nas Państwa zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamację rozpatrujemy w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania z wysłanym do Państwa towarem wskazane jest, by w obecności kuriera, pracownika ruchu lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu Vortex Virtual Reality wraz z reklamacją pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. Przy czym brak spisanego protokołu szkody nie jest wymagany do złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji.
 4. W przypadku zamówień wysyłanych Pocztą Polską klient powinien uszkodzenia bądź brakujące części części zgłosić tego samego dnia jeżeli są one widoczne, w ciągu 7 dni jeżeli wady nie są widoczne na zewnątrz. 
 5. Wskazane jest, by zgłoszenie reklamacyjne towaru zawierało:

  a. Państwa imię i nazwisko,
  b. numer zamówienia,
  c. opis niezgodności towaru z umową,
  d. datę zakupu,
  aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji


W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj, aby pobrać) i dołączenie go do przesyłki wraz z produktem.

Produkt należy odesłać na adres: 
Vortex Virtual Reality,
Patriotów 110/lok. 112B,
04-844 Warszawa

 

Zwroty

Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu (kliknij tutaj, aby pobrać) i wraz z nim prosimy o odesłanie towaru w stanie niezmienionym na adres:

Vortex Virtual Reality
Patriotów 110/lok. 112B
04-844 Warszawa,
NIP: 5262261767